Назад

26.04.2019
 

Бобровицька міська рада
оголошує конкурс на заміщення вакантної посади
головного спеціаліста з адміністрування інформаційних систем
та захисту інформації організаційного відділу

Вимоги до кандидата:

- громадянство України;

- повна вища освіта відповідного професійного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста;

- стаж роботи на посадах, пов’язаних із захистом інформації не менше 5 років;

- знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування;

- володіння державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків;

-володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 Для участі у конкурсі подаються документи:

- заява про участь у конкурсі на ім'я голови конкурсної комісії;

- особова картка форми П-2ДС;

- копії документів про освіту, перепідготовку, підвищення кваліфікації;

- декларація осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

- копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія військового квитка (у разі наявності);

- копія трудової книжки;

- дві фотокартки розміром 4х6 см.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

 Додаткова інформація:

1. Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

2. Щодо часу та місця проведення конкурсу, основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов'язків тощо інформація надається за телефоном (відділ правового забезпечення та кадрової роботи міської ради) 2-54-50 або під час особистого прийому за адресою: вул. Незалежності, 46, м. Бобровиця.

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи міської ради здійснює прийом документів для участі в конкурсі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 46 (кабінет 16).

 

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                              розпорядженням міського
                                                                                              голови від 25.04.2019 року
                                                                                              № 90-ос

Умови конкурсу
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з адміністрування інформаційних систем та захисту інформації організаційного відділу

 1. Наявність громадянства України.
 2. Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста.
 3. Стаж роботи на посадах, пов’язаних із захистом інформації не менше 5 років.
 4. Знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування.
 5. Володіння державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків.
 6. Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                              розпорядженням міського
                                                                                             голови від 25.04.2019 року
                                                                                             № 90-ос

Питання

для підготовки до  іспиту на посаду  головного спеціаліста з адміністрування інформаційних систем та захисту інформації організаційного відділу

 

 1. Сфери застосування комп'ютерних систем.
 2. Основні типи комп'ютерів.
 3. Архітектура персонального комп'ютера.
 4. Мікропроцесор. Основні характеристики мікропроцесорів.
 5. Види пам'яті в комп'ютерах.
 6. Поняття операційної системи.
 7. Основні функції операційних систем.
 8. Основні компоненти операційних систем.
 9. Комп'ютерні мережі.
 10. Категорії програмного забезпечення.
 11. Комп'ютерні віруси та їх класифікація. Засоби антивірусної профілактики.
 12. Нормативні документи, якими регулюється питання технічного захисту інформації.
 13. Поділ інформації за порядком доступу.
 14. Призначення електронного цифрового підпису. Захищені носії інформації.
 15. Поняття авторизації та автентифікації.
 16. Умови обробки інформації в системі.
 17. Доступ до інформації в системі.
 18. Забезпечення захисту інформації в системі.
 19. Обов’язки уповноваженого органу у сфері захисту інформації в системах.
 20. Невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.
 21. Відповідальність за порушення законодавства у сфері захисту персональних даних.
 22. Кримінальна відповідальність за несанкціноване втручання в роботу комп’ютерів, автоматизованих систем, комп’ютерних мереж.
 23. Кримінальна відповідальність за несанкціоновані збут або розповсюдження інфорації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп’ютерах, автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації.
 24. Кримінальна відповідальність за несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в комп’ютерах, автоматизованих системах,комп’ютерних мережах або зберігається на носіях, вчинені особою, яка має право доступу до неї.
 25. Відносини між власниками систем та іншими суб’єктами відносин.
 26. Суб’єкти відносин.
 27. Криптографічний захист інформації.
 28. Автоматизована та інформаційно-телекомунікаційна система.
 29. Технічний захист інформації, порушення цілісності інформації в системі.
 30. Відносини між власниками систем.

 


Бобровицька міська рада
оголошує конкурс на заміщення вакантн
ої посади
головного спеціаліста відділу сім’ї, дітей та молоді

Вимоги до кандидата:

- громадянство України;

- базова вища освіта юридичного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

- стаж роботи на посадах, пов’язаних із соціальним захистом населення не менше 5 років;

- знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування;

- володіння державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків;

-володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

 Для участі у конкурсі подаються документи:

- заява про участь у конкурсі на ім'я голови конкурсної комісії;

- особова картка форми П-2ДС;

- копії документів про освіту, перепідготовку, підвищення кваліфікації;

- декларація осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік;

- копія паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків;

- копія військового квитка (у разі наявності);

- копія трудової книжки;

- дві фотокартки розміром 4х6 см.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua).

 Додаткова інформація:

1. Документи на конкурс приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу.

2. Щодо часу та місця проведення конкурсу, основних функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці, переліку питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних обов'язків тощо інформація надається за телефоном (відділ правового забезпечення та кадрової роботи міської ради) 2-54-50 або під час особистого прийому за адресою: вул. Незалежності, 46, м. Бобровиця.

Відділ правового забезпечення та кадрової роботи міської ради здійснює прийом документів для участі в конкурсі за адресою: м. Бобровиця, вул. Незалежності, 46 (кабінет 16).

                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                              розпорядженням міського
                                                                                              голови від 25.04.2019 року
                                                                                              № 90-ос

Умови конкурсу
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу сім’ї, дітей та молоді

 1. Наявність громадянства України.

             2.  Базова вища освіта юридичного спрямування, за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

3. Стаж роботи на посадах, пов’язаних із соціальним захистом населення не менше 5 років;

             4.  Знання та практика застосування нормативно-правових актів України, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування.

             5. Володіння державною мовою в обсягах, достатніх для виконання службових обов'язків.

             6. Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет.

                                                                                                       

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                              розпорядженням міського
                                                                                             голови від 25.04.2019 року
                                                                                             № 90-ос

Питання
для підготовки до  іспиту на посаду  головного спеціаліста відділу сім’ї, дітей та молоді

 1.  Визначення комунальних послуг.
 2. Види пенсії в Україні.
 3. Суб’єкти отримання житлової субсидії.
 4. Умови призначення пенсії по втраті годувальника.
 5. Умови призначенні житлових субсидій.
 6. Повноваження комісії, утвореної райдержадміністрацією при призначенні житлових субсидій.
 7. Випадки, коли житлова субсидія не призначається.
 8. Члени домогосподарства на яких розповсюджується субсидія.
 9. Доходи, які враховуються при призначенні житлової субсидії.
 10. Мінімальний розмір пенсії за віком.
 11. Страховий стаж, необхідний для призначення пенсії по інвалідності.
 12. Умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності.
 13. Підстави для відмови в наданні допомоги по тимчасовій непрацездатності.
 14. Умови надання і тривалість виплати допомоги по вагітності та пологах.
 15. Право на допомогу на поховання.
 16. Право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.
 17. Строки призначення та виплати пенсії.
 18. Виплата пенсії особам, які перебувають на повному державному утриманні.
 19. Припинення страхових виплат і надання соціальних послуг.
 20. Види матеріального забезпечення та соціальних послуг за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.
 21. Права дитини, над якою встановлено опіку або піклування (ст. 247 Сімейного кодексу України).
 22. Права та обов'язки опікуна, піклувальника щодо дитини (ст. 249 Сімейного кодексу України).
 23. Патронат над дитиною (ст. 252 Сімейного кодексу України)
 24. Облік дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які можуть бути усиновлені, передані під опіку, піклування чи на виховання в сім'ї громадян (ст. 214 Сімейного кодексу України).
 25. Правові наслідки позбавлення батьківських  прав (ст.166 Сімейного кодексу України).
 26. Відібрання дитини від батьків без позбавлення їх батьківських прав (ст. 170 Сімейного кодексу України).
 27. Спір між матір'ю та батьком щодо місця проживання малолітньої дитини (ст. 161 Сімейного кодексу України).
 28. Підстави позбавлення батьківських прав (ст. 164 Сімейного кодексу України).
 29. Особи, які можуть бути усиновлювачами (ст. 211 Сімейного кодексу України).
 30. Особи, які не можуть бути усиновлювачами (ст. 212 Сімейного кодексу України).
 
 •  
Асоціація ОТГ